Dwerggeitjes 't Hoornhof

Zoveel kleuren

Leuk is steeds om van je dwerggeitjes een kleur en eventueel een kleurenpatroon te beschrijven. De beschrijving hieromtrent kunnen soms nog eens uiteenlopen in de literatuur. Ik heb hier getracht om ze zo goed mogelijk samen te vatten.

Er zijn 3 basiskleuren waarop alle andere patronen kunnen inwerken namelijk: zwart, wildkleur (bruin) of camel (abricot).

ZWART: Een zwart geitje is uiteraard volledig zwart van kleur, hoewel het door verkleuring door fel zonlicht wel een choco/bruine schijn kan vertonen.

WILDKLEUR of BRUIN: Wildkleur is de oorspronkelijke aftekening bij geiten en de kleurcombinatie is bruin met zwarte aftekeningen. Deze aftekening situeren zich ter hoogte van de rug, benen en/of hoofd. De intensiteit van dit bruin kan sterk variëren namelijk van heel licht bruin over roodbruin naar donkerbruin.

een zwarte aalstreep: streep van donkere haren vanaf de schoft tot het kruis of staartaanzet

zwarte beentjes van onderkant van de poten tot ongeveer aan de knie en spronggewicht

zwart op het hoofd, vaak zwarte strepen die van onder het oog of oor tot de snuit lopen

eventueel een zwarte neusrug

soms is de buitenzijde van de oorschelpen zwart, de onderkant van de snuit en de buik.

CAMEL of ABRICOT: De meest geliefde en gekende tint is de diep rosse kleur. Deze dieren worden abrikooskleurig of camelkleurig genoemd. Opvallend is dat er geen zwarte aalstreep, onderpoten, buik of masker aanwezig is en de hoeven en de horens meekleuren in de tint van de vacht. Camel is een sterk variërende kleur van gelige varianten tot de diepbruine chocokleur. Zo zijn er zelfs verschillende tinten met een aparte naam:

isabel: Een isabel is een zeer lichte (dus opgebleekte) camel en het beste te omschrijven als een creme-kleurige, bijna wit dier, dat nog juist een rozige aandoende schijn over de beharing heen laat zien. Bij sommige isabellen is zelfs de rozige schijn verdwenen en lijkt het dier helemaal wit. De horens en hoefjes zijn bij deze dieren ook opgebleekt en bezitten geen zwart masker, aalstreep, .... Dit in tegenstelling tot een geheel witte bonte, een genetisch bonte die geen gekleurde haren meer laat zien, want zulke dieren hebben normaal gekleurde horens en hoefjes. Een isabel is zeer zeldzaam.

palomino: een iets meer goudkleurige tint dan de isabel.

chocolade: dit is een extreem donkere camel (ook eenkleurig). Deze geitjes zijn te onderscheiden van de bruine geitjes doordat er geen aalstreep aanwezig is.

Op deze basiskleuren kunnen patronen op inwerken. Al deze onderstaande patronen vererven dominant, dwz dat slechts 1 ouderdier met het patroon volstaat om ook nakomelingen met dat patroon te krijgen.

STIPPEL & CONTRASTIPPEL: Afhankelijk van de basiskleur onderscheiden we:

bruin (contra)stippel

zwart (contra)stippel

camel (contra)stippel

Een stippel heeft een effen gekleurde voorhand (naargelang de basiskleuren) en is vervolgens vanaf de midden- of achterhand wit, met in het wit verschillende stippen in de basiskleur. De scheiding tussen het gestippelde deel en het effen deel begint net achter de voorpoot en kan ofwel een lichtelijk achterwaarste lijn naar de rug toe beschrijven of een bijna verticale lijn. In het witte vlak horen stippen te zitten in de grootte van muntstukken. Als de stippen kleiner zijn, zouden ze groter in aantal moeten zijn.Deze stippelgeitjes kunnen een aalstreep bezitten in het witte veld. De vereiste is wel dat indien er een aalstreep aanwezig is deze ononderbroken dient te zijn. Een wit staartje is ook toegestaan. Belangrijk bij een stippel is de symmetrie van de tekening met andere woorden beide zijden van het dier moeten de indruk geven ongeveer gelijk getekend te zijn. Een stippeldier met ontzettend veel stippen, die elkaar raken en overlappen, zodat het lijkt, alsof het een effen dier met enkele witte vlekjes is, wordt een contrastippel (of diastippel) genoemd.

BONT: Naargelang de basiskleur onderscheiden we:

zwart bont

bruin bont

camel bont

Bont, ook wel koebont genoemd, wil zeggen gevlekt en bestaat in uiteenlopend verschijningsvormen. Zo kan bont zich uiten in een heel klein vlekje wit, maar kan ook het gehele dier bijna wit zijn. Meestal zien we echter witte vlekken op de basiskleur zwart, bruin of camel. Waneer er een weinig zwart en wit aanwezig is samen met bruin of camel dan zal het kleurenpatroon respectievelijke bruin bont of camel bont zijn. Zwart bont is enkel wanneer er enkel zwart en wit aanwezig is. Doch soms is er over het hele lichaam wit, zwart en bruin aanwezig waarbij er soms twijfel bestaat over de basiskleur. In dat gevallen kunnen we spreken over een bont geitje in het algemeen zonder specifiek de basiskleur te vermelden.

TAN: Opnieuw naargelang de basiskleur onderscheiden we:

zwart tan (= Black & Tan)

bruin tan (= Brown & Tan)

camel tan (= Camel & Tan)

Black & Tan is het meest geliefde omdat hier het kleurcontrast het grooste is maar ook bruin tan kan prachtig zijn! Op camel zal de tan-aftekening vaak slechts moeilijk of zelfs helemaal niet zichtbaar zijn gezien het geringe verschil in basiskleur en aftekening. De tint bruin van de tan-aftekening kan verschillen van eerder grijsbruin tot donkerbruin.

Een tan geitje is een zwart, bruin of camelkleurig dier met een warmbruine (= tan) aftekening bij:

oogstrepen: idealerwijze lopend van boven het oog tot aan de neus maar deze streep kan ook gereduceerd worden tot een klein vlekje net naast het oog

achterkant van de onderpoten

(buik en) spiegel (spiegel zijn aftekeningen naast en onder de staart en op de dijen)

onder de hals

binnenkant van de oren

Varianten van de Black & Tan zijn de Brown Belly Black & Tan en de Black Belly Black & Tan, wat zoveel wil zeggen als een bruin buik en zwarte buik.

SCHIMMELS: Opnieuw naargelang basiskleur onderscheiden we:

zwart schimmel

bruin schimmel

camel schimmel

De factor schimmel zorgt er eigenlijk voor, dat door het hele haarkleed heen witte haren te vinden zijn, meestal evenredig verspreid over het hele lichaam. In het geval van zwartschimmels wordt ook wel over blauw of blauwschimmel gesproken afhankelijk van de hoeveelheid witte haren in het zwart maar bij beide is de basiskleur zwart. Ook bij bruinschimmel kan de intensiteit variëren naargelang de hoeveelheid witte haren, maar hier zijngeen aparte benamingen voor. Een dier met extreem veel schimmel-inwerking kan nagenoeg wit lijken, op de donkere pootjes en dergelijke na.

Als minimaalste vorm van schimmel is de meelaftekening, ook wel meelsnuit genoemd, hoewel de aftekening niet enkel op de snuit voorkomt, maar ook op de oortjes en op de staart (soms ook in geringe mate op de flanken). Dikwijls bezitten ze ook een klein wit vlekje tussen de horentjes. De geitjes bezitten haartjes van een licht kleur, min of meer roomkleurig op de snuit, oortjes en/of staart. De benaming meelsnuit komt doordat de snuit niet geheel wit is maar meer alsof de geit met zijn neus in de meel is geweest. Dit is eigenlijk geen aftekening, maar eerder een kenmerk.

LAKENVELDER: Opnieuw naargelang basiskleur onderscheiden we:

zwarte lakenvelder

bruine lakenvelder

camel lakenvelder

Dit is één van de zeldzaamste kleurpatronen. Het is een effen gekleurd dier (bruin, zwart of camel, al dan niet met de schimmelfactor) met om de middenhand een niet onderbroken witte band. De rest van het dier mag eigenlijk geen wit laten zien (een kolletje mag natuurlijk wel). Ideaal is als deze witte band overal even breed is maar dit vind je haast niet want bijnal altijd loopt het wit van het laken wel uit in een achter- of voorpoot en is het laken niet overal even breed of juist onderbroken of laat het dier meerdere witte sokjes zien.

MAANVLEK: Een van die verschijningsvormen is de zogenaamde pigmentvlek, ook wel maanvlekken genoemd. Dit zijn dus lichtbruine vlekken bij bruine of zwarte dieren. In de meeste gevallen is het een bruin dier, dat een pigmentvlek laat zien. Over het algemeen gaat het dan om één vlek vaak ook nog gering van afmeting en eerder lichtgrijsbruin van tint. Het is echter bij dieren met meerdere pigmentvlekken dat men met recht van maanvlekken kan spreken.

COMBINATIES VAN PATRONEN: Alle patronen kunnen met elkaar combineren. Voorbeelden zijn :

zwartschimmel bont

Brown & Tan bont

bruinschimmel bont

bruin tan stippel

blauwschimmel tan bont

Black & Tan bont

blauwschimmel bont

bruinschimmel tan

.........