Dwerggeitjes 't Hoornhof

                                                     

Voeding

Het doel van de voeding is de dieren zo gezond mogelijk te houden, want alleen aan gezonde dieren zal men plezier beleven. Het gaat erom dat de dieren goed vruchtbaar zijn en lang mee kunnen gaan. Uitdrukkelijk dient gewaarschuwd te worden tegen te vette dieren.

Groenvoer

Groenvoer is in de tijd van de plantengroei het hoofdvoedsel voor geiten. Het weiden begint half april, wanneer het gras de lengte van een handbreedte heeft bereikt. De overgang van de wintervoedering in de stal naar groenvoer moet langzaam geschieden.

Ruwvoer

Als ruwvoeders kan men gebruiken: gras, hooi, stro, wortelen, appelen, en koolsoorten.

Vers voer, sappige voedermiddelen

Geiten lusten eigenlijk alles, wat in het veld en in de tuin groeit. Deze voedermiddelen kunnen als verwennerij gegeven worden.

- Wortelen

- Groentenafval

- Twijgen en bladeren

- Oud droog brood

Krachtvoer, bijvoeding.  GEITJES LEVEN NIET ALLEEN VAN GRAS !!

De geitenmengeling is in de handel te verkrijgen, bijv. Caprifloc of Capri van Aveve 

Voor onze meisjes geven we de voorkeur aan een mengeling van kalveropfok ( bovicroc ) en geitenkorrel .

Onze jongens krijgen bokkenkorrel ( Hedric) Dit is een voeder voor bokken met een speciaal op bokken afgestemde mineralen-verhouding ter voorkoming van blaasgruis.

                                                                                  

!! SCHAPENKORREL IS NIET GESCHIKT VOOR GEITEN !!

Een voedermethode uit de praktijk...
In de zomerperiode krijgen de dieren 's morgens een greepje vers stro en hun krachtvoeder. Hiervan krijgen de dieren 's morgens en 's avonds een gepast rantsoen elk volgens zijn eigen behoeften. 's Avonds krijgt elk dier nog een greepje hooi. Overdag kunnen ze in de weide voldoende gras opnemen.

In de winterperiode krijgen ze 's morgens stro en krachtvoeder. Bij goed weer lopen de geiten een periode buiten, en kunnen dan ook grazen. In de vroege namiddag gaan ze op stal en krijgen dan een voldoende hoeveelheid hooi van beste kwaliteit. 's Avonds weer een rantsoen krachtvoer.

Likstenen

Een zoutliksteen dienen we steeds ter beschikking van de geiten te stellen, om in de behoefte aan natrium te voorzien. Naast het noodzakelijke natrium bevat de liksteen nog enkele andere gewenste mineralen. Deze is te verkrijgen in veevoederzaken.

!! OPGEPAST: BESCHIMMELD VOEDSEL EN HOOI KAN LIJDEN TOT EEN DODELIJKE DIARREE !!