Dwerggeitjes 't Hoornhof

Voortplanting

Een geit is bijna het gehele jaar, om de 17 dagen rits. Als een geit rits is zal ze de bok toelaten tot dekking. Na een draagtijd van 5 maanden – 5 dagen worden de lammetjes geboren. De eerste worp zal meestal bestaan uit een éénling. De daaropvolgende worpen zullen hoogstwaarschijnlijk twee, drie of zelfs vierlingen zijn. Tenzij de moeder zelf ook een éénling is, dan zullen meerdere worpen waarschijnlijk éénlingen zijn.

Verstandig is om geiten in november te laten dekken. De lammeren zullen dan in april geboren worden. Door de betere weersomstandigheden hebben ze buiten een grotere overlevingskans.

Draagtijd


De draagtijd van een geit bedraagt 145 tot 152 dagen, ofwel 5 maanden min 5 dagen. Na de dekking noteert u de datum in uw agenda en telt alvast 148 dagen vooruit, zodat u de verwachte datum van aflammeren hebt.


Geiten zijn in het paringsseizoen om de 17 tot 21 dagen rits. Tel dus ook 17 tot 21 dagen vooruit en noteer daar: controle. Want niet iedere dekking ‘pakt’. Dus als de geit na die twee à drie weken weer kwispelt, moet ze wéér op reis.

Een geit kan best ten vroegste vanaf één jaar gedekt worden.

Beter is de bok te scheiden van de geitjes indien er geen bevruchting dient plaats te vinden.

De lammetjes kunnen ten vroegste op een leeftijd van drie maanden gespeend worden.

Laat u geitje steeds goed op krachten komen na het krijgen van haar lammetjes.

Dus niet meer dan één  keer per jaar lammetjes.